Bloggens teman

Det är tre teman som dominerar bloggen. Det första är de inslag märkta med Halland. Det är därifrån jag kommer och många av texterna handlar om min far, Kurt Karlsson och hans nedtecknade minnen. Dessa inlägg tillsammans med ytterligare texter han lämnade efter sig har jag samlat i boken Tidevarv som kom ut i januari 2019.

Det andra temat är märkt Bromölla och som handlar om min mormors föräldrar Fredrikke och Herman Berger och deras liv. Med dessa berättelser som utgångspunkt har jag också beskrivit deras samtid och det sammanhang de levde i. Ambitionen är att texterna i detta tema så småningom skall mynna ut i en bok.

Tredje temat ligger som en sida i bilden precis som denna presentation. Tankejournal heter den och består av korta dagboksnoteringar om stort och smått.

De flesta inslag i bloggen kanske beskrivs bäst med mitt favoritord:

Varia: lite av varje, varjehanda, särsk.: uppsatser i blandade ämnen (SAOL 2014).

Trevlig läsning!